กลับหน้าหลัก

 

วิสัยทัศน์ของสถานีตำรวจภูธรแก่งคอย

" ให้บริการอย่างมาตรฐาน ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ "

พันตำรวจเอก จักรกฤช วีระเดช

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแก่งคอย