พันตำรวจเอก ไพโรจน์ ตีรโสภณ

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแก่งคอย

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0-3624-4040 โทรสาร 0-3624-8128
โทรศัพท์มือถือ 08-1757-5444 Email : [email protected]

 

ฝ่ายป้องกันปราบปราม
1. พ.ต.ท.ทัศน์พงษ์ คงทัพ
รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม
โทร 08-6331-5853
2. พ.ต.ท.เทอญาชาติ เจริญสุข
สารวัตรป้องกันปราบปราม
โทร 08 -9132- 9157
3. พ.ต.ต.จาตุรงค์ หาญมุ่งธรรม
สารวัตรป้องกันปราบปราม
โทร 08 -9115- 8788
4. พ.ต.ต.ประยูร เข็มณรงค์
สารวัตรป้องกันปราบปราม
โทร 08- 1832-3071
5. ร.ต.อ.วีระเกียรติ คำงาม
รองสารวัตรป้องกันปราบปราม
โทร 08-0665-7501
6, ร.ต.อ.วิริยะ ปานจันทร์
รองสารวัตรป้องกันปราบปราม
โทร 08-7809-2909
7. ร.ต.อ.สมจิต สุขจิต
รองสารวัตรป้องกันปราบปราม
โทร 08-6135-9539
8.ร.ต.อ.ชากริช หมื่นโยนช์
รองสารวัตรป้องกันปราบปราม
โทร 08-9812-9692
9.ร.ต.อ.วัชรวัจ บัวอิ่น
รองสารวัตรป้องกันปราบปราม
โทร 08-0139-1418
10.ร.ต.อ.พิชัย อินทร์สุวรรณ
รองสารวัตรป้องกันปราบปราม
โทร 08-9667-7788
11.ร.ต.อ.ไวพจน์ บำบัติภัย
รองสารวัตรป้องกันปราบปราม
โทร 08-5000-0952
12. ร.ต.อ.ณัฐชัย เถาปินตา รองสารวัตรป้องกันปราบปราม
โทร 08-7999-9091
13.ร.ต.อ.สว่าง คุณนาเมือง รองสารวัตรป้องกันปราบปราม
โทร 08-5421-1876
14. ร.ต.อ.สุเทพ สัตบุรุษย์ รองสารวัตรป้องกันปราบปราม
โทร 09-0114-5556
15. ร.ต.อ.บัญญัติ ศิริทรัพย์ รองสารวัตรป้องกันปราบปราม
โทร 09-2248-0450
ฝ่ายงานสอบสวน
1.พ.ต.ท.นคร เพิ่มพูล รองผู้กำกับการ(สอบสวน)
โทร 08-1991-7389
2.พ.ต.ท.กฤติกร เมืองพุทธา
รองผู้กำกับการ(สอบสวน)
โทร 06-2497-5664
3 พ.ต.ท.อิสระ ศรีคุ้ม
รองผู้กำกับการ(สอบสวน)
โทร 08-1852-6053
4.พ.ต.ท.พงศ์พิชิต สุธรรมราช
รองผู้กำกับการ(สอบสวน)
โทร 08-9144-5465
5. พ.ต.ท.สุทธิชัย ศรีอ่อน
รองผู้กำกับการ(สอบสวน)
โทร 08-1733-6188
6. พ.ต.ท.กุญชร บุญศิริเภสัช
สารวัตร(สอบสวน)
โทร 08-6307-4848
7. พ.ต.ท.เอกชัย ฤทธิมา
สารวัตร(สอบสวน)
โทร 08-3549-7992
8. พ.ต.ต.ทักษิณ ดาญาณ
สารวัตร(สอบสวน)
โทร 08-7261-2242
9. ร.ต.อ.สัมชชา ดิษสงค์
รองสารวัตร(สอบสวน)
โทร 08-7122-5475
10.ร.ต.อ.อภิชัช รัตนะศรี
รองสารวัตร(สอบสวน)
โทร 08-9619-0275
11. ร.ต.อ.ทวิช สร้างเสริมวุฒิ
รองสารวัตร(สอบสวน)
โทร 08-1756-5387
12. ร.ต.อ.จิรัฏฐ์ บุญสูง
รองสารวัตร(สอบสวน)
โทร 08-9071-9602
13. ร.ต.อ.อัศวเทพ จันทนารี
รองสารวัตร(สอบสวน)
โทร 09-1698-8956
14. ร.ต.อ.จรูญ อุดคำมี
รองสารวัตร(สอบสวน)
โทร 08-4074-8705
15.ร.ต.อ.สุทัศน์ สุขเลิศ รองสารวัตร(สอบสวน)
โทร 09-4485-2975
16. ร.ต.อ.กัมปนาท ศรีพระลาน รองสารวัตร(สอบสวน)  
16. ร.ต.ท.ณัฐพล เวชกิจ
รองสารวัตร(สอบสวน)
โทร 08-3005-3694
ฝ่ายงานสืบสวน
1. พ.ต.ท.ชูเดช สุวรรณชื่น
รองผู้กำกับการสืบสวน
โทร 08-5645-1991
2. พ.ต.ท.วันชาติ นุ่นงาม
สารวัตรสืบสวน
โทร 08-9609-4480
3. ร.ต.อ.อิทธิพันธ์ รัตนพรม
รองสารวัตรสืบสวน
โทร 08- 9538-2020
4. ร.ต.อ.เฉลิม มามาก
รองสารวัตรสืบสวน
โทร 08-1852-5974
5. ร.ต.อ.ชาญเกียรติ คำปล้อง
รองสารวัตรสืบสวน
โทร 08-6366-0938
7. ร.ต.อ.ณรงค์ เอมอมร
รองสารวัตร
โทร 09-1845-7937
ฝ่ายงานอำนวยการ
1. พ.ต.ท.สายชล คุ้มทรัพย์
สารวัตรอำนวยการ
โทร 08 -1847-4823
2. ร.ต.อ.พัทธนันท์ อนุลีจันทร์
รองสารวัตรอำนวยการ
โทร09-1449-2732
ฝ่ายงานจราจร
1.พ.ต.ต.ประยูร เข็มณรงค์
สารวัตรปกครองป้องกัน(งานจราจร)
โทร 08-1832-3071
2. ร.ต.อ.ณรงค์ศักดิ์ นาคอ้าย
รองสารวัตรจราจร
โทร 08-1290-0859
3. ร.ต.อ.ชูศักดิ์ ชนะแสวง
รองสารวัตร
โทร 08-6336-8347
4.ร.ต.อ.ศักดิ์ชาย แจ่มเจริญ รองสารวัตร
โทร 08-7404-3004

 

กลับหน้าหลัก