งานสืบสวน
 
 
 
 
 
พ.ต.ท.ชูเดช สุวรรณชื่น
รองผู้กำกับการสืบสวน
 
 
     
 
 
พ.ต.ท.วันชาติ นุ่มงาม
สารวัตรสืบสวน
 
 
 
ร.ต.อ.อิทธิพันธ์ รัตนพรหม
รองสารวัตรสืบสวน
ร.ต.ท.เฉลิม มามาก
รองสารวัตรสืบสวน
ร.ต.ท.ชาญเกียรติ คำปล้อง
รองสารวัตรสืบสวน
     
       
       
       
       
       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สถานีตำรวจภูธรแก่งคอย
118 ถนนพระพายัพ เทศบาลตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
โทรศัพท์ 0-3625-1921-2 ,0-3624-4040, Fax. 0-3624-8128
e-mail : [email protected]